Omsättningen ökade från 18 till 23 miljoner kronor, under det senaste bokslutsåret, brutet i juli. Då införlivades i PFM bolaget Marknadsfakta med en omsättning på 3,0 miljoner kronor.

Styrelsen och vd tog ut 1,9 miljoner kronor i lön och pensionsinbetalningar. Dessutom tog de fem ägarna, alla med efternamnet Jönsson, ut 1,5 miljoner kronor i vinst, medan 161 000 kronor av vinstmedlen överförs till nästa bokslutsår.

De övriga anställda fick dela på 6,7 miljoner kronor. Personalstyrkan ökade med 25 personer till 33.