I en rapport som Katalys släpper i dag via sin sajt föreslår Katalys att skattekvoten höjs från dagens 44 till 51 procent motsvarande 7 procent av BNP. Det är tänkt att ske genom ett reformerat skattesystem. De viktigaste punkterna i förslaget är:
 
* 35 procent skatt på alla inkomster av arbete, näring, transfereringar, fastigheter och kapital.
* Grundavdrag på 144 000 kronor på inkomstskatt.
* Medborgaravgift för alla över 18 år på 1 500 kronor per månad.
* Moms 25 procent på alla varor och tjänster utan undantag
* Särskilda miljöskatter.
Katalys räknar med att åtgärderna ska dra in 1 754 miljarder kronor.
Förslaget bygger i delar på A-smedjans rapport Framtidens skatter för framtidens välfärd.
Katalys föreslår också att bolagsskatten slopas helt, något som går stick i stäv med Vänsterpartiet och Socialdemokraternas politik.
 
Tanken är att den enhetliga beskattningen på utdelningar och kapital ska se till att Sverige inte blir "ett skatteparadis som leder ett ’race to the bottom’", skriver Katalys.
 
Daniel Suhonoen, som driver Katalys, har själv kallat Socialdemokraternas utfästelse att inte höja bolagsskatten vid ett maktskifte för en "katastrof" i en artikel i Dagens Opinion.