Ytterligare en svensk webbyrå hamnar hos ett amerikanskt managementbolag.

Denna gång är det Doberman som förvärvas av EY.

EY berättar att bolaget ska ” fokusera ännu mer på innovation, kundupplevelse och digital design” och där kommer Doberman in. EY samlar sina kompetenser inom området Consulting med 1 500 medarbetare. Området ska slås samman med Doberman. Förvärvet är tänkt att ske i maj 2020 ”förutsatt vissa villkor”.

”Kreativitet blir allt viktigare för dagens verksamheter. Dobermans kunskap, erfarenhet och kapacitet kompletterar väl EY:s befintliga kompetens i Norden. Tillsammans kommer vi på ett nytt och unikt sätt kunna hjälpa våra kunder utvecklas och tänka nytt genom att fläta samman strategi- och kundupplevelseperspektivet”, kommenterar Jesper Almström, Nordenchef på EY.

Doberman, som under 2018 kom upp i en omsättning på 118 miljoner och gjorde en vinst på 3,8 miljoner kronor, beskriver uppgörelsen något annorlunda på sin sajt. Där pratas det inte om förvärvs utan om ett ”partnerskap” där Doberman ska ta en ”ledande roll i EYs internationella design och innovationserbjudande och där Dobermans befintliga studios i Stockholm och New York ska kompletteras med studios i Köpenhamn, Oslo och Helsingfors.