En prognos från Kantar över opinionen inför EU-valet visar att framförallt de tre största blocken tappar väljare. MP har det tufft i opinionen i Sverige.

Undersökningen är gjord under den första halvan av februari och bygger på en sammanställning av mätningarna i EU-länderna. Antalet mandat, platser i parlamentet minskar från 751 till 705 eftersom det är tänkt att Storbritannien ska lämna EU innan valet som hålls 23-26 maj.

Kantars undersökning visar att det främst är de tre stora partigrupperna som tappar.  Så tappar EPP, där KD och M ingår, tappar 3,0 procentenheter av väljarna till 26 procent. S&D, där V och S ingår, tappar 5,5 procentenheter till 19 procent. Dessa två partier är dock fortsatt störst. Trea ligger ALDE, där L och C ingår, efter en ökning på 1,6 procentenheter till 11 procent. Därmed passerar Alde, enligt prognosen, konservativa ECR, där SD ingår, som tappar 2,8 procentenheter 7 procent.

De två mer EU-fientliga partigrupperna EFDD och ENF ökar med 0,6 respektive 3,4 procentenheter.

Vad som utmärker den svenska väljarkårens preferenser är 4 procentenheter mindre stöd till Miljöpartiet.

Bilden som visar mandatfördelningen bygger på att det total antalet  mandat har minskat.