En ny undersökning om svenskarnas inställning till digital offentlig service från Kantar Sifo, på uppdrag av SKL, visar att endast en av fyra (25 procent) anser att kommuner, landsting och regioner lever upp till deras förväntningar på digital service.

Trots den låga siffran är det en förbättring med fyra procentenheter jämfört med 2016 när samma fråga ställdes. 

– Kommuner, landsting och regioner gör ett fantastiskt jobb och utvecklingen går verkligen framåt. Men fortfarande förväntar sig tre av fyra mer av sektorn. Höga förväntningar är bra för oss eftersom det visar att invånarna vill utnyttja digitaliseringens möjligheter, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKL. 

Den 18 maj presenterade EU-kommissionen 2018 års index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI) som jämför och rankar hur EUs länder lyckas med digitalisering. För det övergripande indexet hamnar Sverige på en andraplats, upp från tredjeplats 2017. 

På rankingen för digital service inom den offentliga sektorn placerar sig Sverige på en åttondeplats. 

Undersökningen genomfördes via enkäter under perioden 3-8 april 2018 och 1 001 personer deltog i undersökningen.