Vinnare är Järfälla kommun för arbetet med Barkabystaden III, med en integrerad och sektorsövergripande planering.

Priset överräcktes av ÅFs vd Jonas Gustavsson till Claes Thunblad (s), kommunstyrelsens ordförande, Järfälla.
 

juryns motivering
Genom sitt genomtänkta, innovativa och framtidsinriktade arbete för att främja alla aspekter av hållbarhet, och för sitt strukturerade samarbete med näringsliv, akademin och civilsamhället i arbetet med Sveriges största detaljplan Barkabystaden III.
 
juryn
Jury har utgjorts av Gröna Städers Hållbarhetskommission och Rolf van den Brink från Dagens Opinion. Juryns arbete har letts av kommissionens huvudsekreterare Anna Ljungdell, tillsammans med ledamöterna:
Erik Persson, ansvarig Samhällskontakter Gröna Städer
Lars Eriksson, Gröna Städers Generalsekreterare, samt fd. riksdagsledamot S
Terje Johnsson, Green Advisor ÅF
Åsa Johansson, ordförande SABO, tillika KSO i Hagfors kommun
Peter Nohrstedt, hållbarhetschef SKL Kommentus inköpscentral
Claes Tingvall, professor i Skadeepidemiologi, Senior Consultant ÅF
Roger Tiefensee, ordförande Gröna Städers Advisory Board
 
mer om priset
Priset delas ut utifrån aspekterna genomförbarhet, skalbarhet, idéhöjd ekologisk hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Såväl offentliga som privata aktörer har kunnat medverka.
de var nominerade för Det hållbara framtidspriset
Jernkontorets Agenda 2030-kompass, ett ambitiöst beslutsstöd för hållbarhet, användarvänligt trots sin komplexitet
Ragn-Sells Älskade stad, en fossilfri omlastningscentral, en unik samarbetsform
Järfälla kommun – Barkabystaden III, integrerad och sektorsövergripande planering
Skövdebostäder – Aspö Eko-logi, ett hållbart mönstersamhälle i miniatyr
Skanska – Skärvets äldreboende i Växjö, sanerad mark, hållbart tänk i både produktion och livsmiljö