Detta visar en körning i TNS Sifos system Orvesto. 25 procent av Vänsterpartiets väljare och 23 procent av Miljöpartiets väljare handlar på Coop flera gånger per vecka. Nästan var tredje moderat och kristdemokrat handlar aldrig på Coop.

Ica ligger allra bäst till hos väljare som röstar på Centerpartiet och Folkpartiet. 39 respektive 37 procent av dessa partiers väljare handlar på Ica flera gånger per vecka. Impopulärast är Ica hos Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna där var femte väljare aldrig går till Ica.
62 procent av centerväljarna går aldrig till Lidl, vilket kan kopplas till att en stor andel centerpartister bor på jordbruksfastigheter utanför tätorter med Lidl-affärer. Lidl ligger bäst till hos socialdemokraterna och kristdemokraterna. 8 procent av dessa partiers väljare går flera gånger per vecka till en Lidl-butik.
Willys är populärast hos kristdemokraterna och vänsterpartiet, med 17 procent av väljarna som handlar där flera gånger per vecka. Mer än var tredje centerpartist, moderat, piratpartist och folkpartist  går aldrig till Willys.