Flera delar av Centerpartiets valmanifest har presenterats tidigare, såsom fördubblad energiproduktion och 700 miljoner kronor till att rena Östersjön samt insatser mot hedersförtryck, som till exempel att införa nationell frånvarostatistik för skolan.

I valmanifestet slås fast att Centerpartiet ska ”sänka det totala skattetrycket” och ”hushålla med skattebetalarnas pengar”.

”Vi prioriterar skattesänkningar för de med låga eller medelinkomster och för pensionärer. Under den här mandatperioden har vi genomfört förvärvsavdrag i flera steg och då specifikt för personer med låga inkomster”, säger Annie Lööf, och lägger till:

”När vi sedan utöver inkomstskatten pratar om de jobbskapande skatterna prioriterar vi sänkta arbetsgivaravgifter riktade till människor som i dag är arbetslösa så att de lättare ska komma in i arbetet”.

Annie Lööf lovar dyrt och heligt att inte medverka till några skattehöjningar när det gäller jobb, boende och sparande.

”Vi kommer inte att genomföra socialistisk vänsterpolitik, vi vill se att skattetrycket sänks under nästa mandatperiod”.

Annie Lööf lägger till:

”Sedan är det så att en politisk majoritet i regeringen grå fram med skattehöjningar, men då är inte Centerpartiet en del av det”.

Däremot kan det bli andra skattehöjningar, om Centerpartiet får något att säga till om efter valet i den 11 september 2022.

”Vi kan se ökade skatter för en grön omställning, men det ska motsvaras av sänkta skatter på jobb, företagande och människors inkomster”.

På klimatsidan vill Centerpartiet fördubbla produktionen av biobränslen i Sverige och förenkla för och ta bort skatten vid för solpaneler.  I valmanifestet står också att Centerpartiet vill ”pressa stora utsläppare som Kina att stänga ner sina kolkraftverk”.

Centerpartiet slår också fast att det förstärka amorteringskravet på bostadslån slopas.