Den förra M-ledaren, utrikesministern och statsministern Carl Bildt ska som särskild utredare utföra ”en översyn av den svenska underrättelseverksamheten”.

Detta har inte ”gjorts under på över 20 år och världen ser väldigt annorlunda ut idag än vad den gjorde då”, samt att ”teknikutvecklingen och den säkerhetspolitiska situationen gör det motiverat att se över hur verksamheten fungerar”, tänker regeringen.

Carl Bildts uppdrag blir att ”se över underrättelseverksamheten till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av hot mot Sveriges säkerhet”.

Uppdraget ska redovisas till Försvarsdepartementet senast den 15 december 2024.