Sedan skolvals- och friskolereformerna genomfördes för 20 år sedan har antalet skolor vuxit snabbt. Men i dag finns det inget enkelt sätt för föräldrar och elever att kunna göra objektiva jämförelser mellan olika skolor.
 
Branschorganisationen Friskolornas riksförbund planerar därför att, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Svenskt Näringsliv, ta fram en ny jämförelsesajt för skolor, ett initiativ som presenterades i dag i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
 
– Vi tycker att det är viktigt att man har ett ordentligt underlag för eleverna när man väljer skola, oavsett om det är en kommunal eller privat huvudman, säger Gunvor Engström, ordförande för Friskolornas riksförbund.
 
På sajten redovisas bland annat skolornas kunskapsresultat, som exempelvis hur stor andel av eleverna som når upp till målen, baserat på resultat från nationella prov och betyg. Sajten ska också mäta hur nöjda elever och föräldrar är över skolan och om de känner sig trygga.
 
– Så småningom skulle vi också vilja titta lite mer på förädlingsvärdet, alltså vad eleverna kan när de kommer och vad kan de när de slutar, säger Gunvor Engström.
 
Men än så länge befinner de sig fortfarande på idéstadiet. Hur mycket systemet kommer kosta, hur och vem som ska driva den är frågor som återstår att besvara. Gunvor Engström vill inte heller säga när sajten kan tänkas vara klar.
 
– Vi har ägnat ganska lång tid åt att fundera över innehållet. Nu gäller det praktiska.
 
Är det något era medlemmar efterfrågat?
– Ja, absolut. Men vi gör det huvudsakligen för våra elever och vi utgår från att våra medlemmar är så pass bra och vill vara bra så att de lägger värde på att lägga ut information.
 
Hur kom idén till?
– Det har pågått en diskussion i över ett års tid. Både den kommunala sidan och de fristående skolorna känner att det är ett viktigt steg att ta för att bevara reformen och mångfalden, att eleverna ska kunna välja på bra grunder och se vilka skolor som är bra och inte bra. Skolinspektionen har sina inspektioner, men det täcker inte allt. De visar bara brister. Vi vill, förutom bristerna, också visa vad som är bra.