Civilminister Ardalan Shekarabi (s) kallar in spelbranschen på möte 14 februari. Anledningen är att spelbolagen kör för aggressiv reklam.

Spelmarknaden är från i år avreglerad och på den får alla spelbolag med en licens agera. Dock finns motkrav från staten om att spelreklamen ska leva upp till lagens krav om ”måttfullhet och spelreformens mål om en mer hållbar spelmarknad”.

Men, som Ardalan Shekarabi ser det, utsätts konsumenter ”fortsatt för aggressiv spelreklam”.

”Nu vill jag träffa berörda aktörer och föra en rak diskussion för att komma till rätta med det här problemet. Vi menar allvar. Regeringen är redo att agera för att få bort den aggressiva spelreklamen om inte branschen själva hittar en lösning”, skriver Ardalan Shekarabi i ett utskick från regeringen.