Rörelseresultatet minskade från 789 000 till 300 000 kronor. Detta främst beroende på personalkostnader som ökade från 11,5 till 16,0 miljoner kronor. Personalstyrkan minskade från 37 till 34 snittanställda.