Sociala medier blir ett allt vanligare inslag i kommuner och landstings (regioner inräknat) kommunikationsarbete.
 
Enligt en enkätundersökning som TNS-Sifo gjort på uppdrag av SKL har andelen som använder sig av sociala medier ökat kraftigt.
 
För två år sedan jobbade 61 procent av kommunerna och 63 procent av landstingen. I dag är siffran 76 respektive 87 procent, eller 77 procent sammantaget.
 
– Vi ser att kommuner och landsting i större utsträckning ser nyttan av att vara i de kommunikationskanaler där medborgarna faktiskt befinner sig. Det är lätt att komma i kontakt med medborgare och för medborgare är det lätt att komma i kontakt med dem, säger Kajsa Tirén, kommunikationsstrateg på SKL.
 
Hon fortsätter:
 
– Många tänker kanske på kommuner och landsting som tråkiga och byråkratiska, men så är det absolut inte. Det här visar att de faktiskt tänker nytt och hittar möjligheterna med ny, modern kommunikation.
 
Av de kommuner och landsting som inte jobbar med sociala medier uppger de flesta bero på resursbrist. Främst används sociala medier för kommunikation med medborgare och som nyhetskanal. Men enligt Kajsa Tirén börjar allt fler också se nyttan av sociala medier vid krissituationer och för varumärkesbyggande.
 
– Det finns de som ser till att finnas på Facebook och Twitter och bygger upp den kommunikationskanalen för att sedan ha det som grund om något händer, säger hon.
 
Även i rekryteringsarbetet har sociala medier fått ökad betydelse. Hela 69 procent uppger att de använder sociala medier för att bland annat tipsa om lediga tjänster, vilket är en ökning med 39 procentenheter jämfört med för två år sedan.
 
Den kanal som används mest är enligt undersökningen Facebook. Även Twitter och Youtube är vanliga. Där är dock landstingen flitigare, jämfört med kommunerna. Dessutom sänder många kommuner och landsting sina fullmäktigemöten på sina egna webbplatser.
 
Undersökningen gjordes mellan 27 november och 17 december genom telefonintervjuer. Av 310 tillfrågade svarade 247, varav 232 var kommuner och 15 landsting eller regioner.