Bokslutsåret är brutet i juli och visar att omsättningen ökade med 28 procent till 23 miljoner kronor. Kostnaderna ökade med 27 procent till 20 miljoner kronor. Framförallt ökade övriga externa kostnader och personalkostnader. Men tack vare försäljningsökningen lyckades PFM öka rörelseresultatet från 1,9 till 2,1 miljoner kronor.

De fem aktieägarna, samliga med efternamnet Jönsson, plockade ut 1,4 miljoner kronor i vinst att dela på. Styrelse och vd fick 1,7 miljoner kronor övriga anställda kostade bolaget 6,5 miljoner kronor. PFM har en fast personalstyrka på 11 personer.

PFM erbjuder datainsamling via internet och telefonintervjuer.