Moderaterna i Stockholms stadshus och landstinget valspurtar tillsammans och lägger om sin tänkta valspurt. En opinionsundersökning från Demoskop, som ska presenteras i morgon, ska visa att stockholmare över partigränserna är för en utbyggnad av ringleden genom att en Östlig förbindelse byggs. Även Miljöpartister ska i huvudsak vara för bygget.

Det ska bli en tydlig motpol till den rödgrönrosa majoriteten som är emot bygget i staden. Stockholmsmoderaternas strategibyte kan få en nationell effekt eftersom även den rödgröna regeringen är emot en Östlig förbindelse.