Socialdemokraterna förlorade stadshuset och lyckades inte erövra länet, trots Alliansstrul med Nya Karolinska Sjukhuset. De två socialdemokraterna Aida Hadzialic och Carina Persson, tog reda på varför och vad göra bättre nästa val år 2022.

Aida Hadzialic, till vardags chef för den Miltton-ägda byrån Nordic West Office och Carina Persson som är vd i Campus Bommersvik, fick i uppdrag att göra valanalysen för Socialdemokraternas val i Stockholm.

De bygger sin valanalys på drygt tjugo intervjuer med nyckelpersoner i Stockholms Arbetarekommun och Stockholms Läns socialdemokratiska partidistrikt samt ett större urval av valledare inom Stockholms Arbetarekommun inför valet. De har också använt internt material som strategidokument och opinionsundersökningar och utvärderingar.

Aida Hadzialic och Carina Persson lyfter särskilt fram fem slutsatser

 • Inkonsekvens och svajig retorisk linje i migrationspolitiken kostade i tillit till partiet.
 • Det saknades ett eget visionärt alternativ att sätta mot det partiet tar konflikt med.
 • Det saknades en gemensam berättelse den gemensamma valorganisationen mellan Stockholms Arbetarekommun och Stockholms läns partidistrikt.
 • Samtalskampanjen med tydliga mål, mätning och uppföljning fungerade.
 • Samtalskampanjen behöver kvalitetssäkras nästa gång.

Aida Hadzialic och Carina Persson tog även fram rekommendationer

 • Driv på så att utvecklingen av en ny nationell socialdemokratisk

sjukvårdspolitik.

 • Utveckla gemensam socialdemokratisk politik som håller samman stockholmarna med utgångspunkt i ”gemensamma utmaningar” samt ”förena den urbana medelklassfamiljer och den långpendlande arbetarklassen i Stockholms läns ytterområden, ”de inflyttade unga studenterna och de unga i förorten som drömmer om en bättre framtid”.
 • Inrätta en gemensam strategisk utvecklingsgrupp som svarar för opinions- och väljaranalys, strategi- och budskapsutveckling.
 • Stärk förmågan att vinna valen efter valet genom ”att utveckla/utbilda ledande företrädare i att bygga långsiktiga framgångsrika relationer med andra partier”.
 • Använd folkrörelsen för att bygga ”långsiktigt” förtroende bland de medlemmar i LO-förbunden som övergivit (s).
 • Digitala kanaler ”måste driva engagemang och aktivitet”. Därför behöver S starta ett utvecklingsprojekt kring digitala kampanjer driver engagemang, interaktivitet och aktivitet.
 • Matcha kampanjmetod med budskap och målgrupp.
 • Utnyttja kraften i personvalskampanjer och ge rätt kandidater förutsättningar att driva ”transparenta krysskampanjer”.
 • ”Lägg rabarber på framtidstron”.