– Det var den första valrörelsen där sociala medier spelade en roll på riktigt. Valrörelsen drevs mycket av sociala medier och det ledde till några bra saker, men också många dåliga. Sociala medier bidrog till att tonläget var otroligt uppskruvat, vilket var konstigt då partierna var väldigt eniga om vad som borde göras. Om man lyssnade på talen i Almedalen var det samma kombination av välfärd och grundläggande trygghet. Partierna var mer överens än vanligt. Ändå var tonläget tidvist brutalt, säger Markus Uvell, och lägger till:

– Sakfrågemässigt var valrörelsen den mest eniga på länge. Det var mer en fråga om vem som är bäst på att utföra sakerna. Det är en ovanlig situation.

Stämmer detta även in på SD?
–Ja, jag tycker att alla partier var eniga om att migration är viktigaste frågan, att det är bättre att satsa på mer sjukvård och poliser och att arbetslöshet och utanförskap är ett stort problem.

De sociala medierna nyttjades inte enbart av politikerna utan även journalisterna.

– En intressant detalj inför varje val brukar vara siddiskussionen om hur olika partiledare vill möta varandra i debatter. I år urartade det till att bli en konstig diskussion inför en helt öppen ridå där enskilda journalister blandade sig i och säger ’vi fråga dig i förrgår och då sa du så här’. Förhoppningsvis leder det till att man håller sig mer till sanningen.

Det är ingen självklarhet att politiker använder sig av sociala medier arom

– Jag är ganska kluven till att politiska företrädare kommunicerar direkt via sociala medier. Å ena sida blir det lättare för med medborgarna att se vad politikerna tycker, men sedan tror jag att många politiker dras in i en jargong som inte passar dem. Det blir mycket tjafs och påståenden som inte stämmer.

Hur ser du på SDs grepp att göra en långfilm som är tänkt att visa Socialdemokraternas mindre fördelaktiga historia?
– Många av sakerna, inklusive den uppmärksammade filmen, görs för att motivera de reda frälsta. Det är sällan den typen av stora forma och ambitiösa satsningar övertygar nya väljare, men de redan övertygade får mer kött på benen.

LO och Svenskt Näringsliv, kom de ut?
– Man fick inte upp arbetsmarknadsfrågorna på agendan. LOs valrörelse handlade om att avskräcka medlemmarna från att rösta på SD. Det var inga av LOs kärnfrågor.

Vad gav medierna för bild av valrörelsen?
– På många sätt som man kan förvänta sig. med ett evigt fokus på Sverigedemokraterna. Det är ett konstigt fokus i relation till väljarnas verklighet. Medierna ger bilden av att valet handlar om SD. Kulmen nåddes när SVT skulle korrigera Jimmie Åkessons uttalande. Det visar hur känsliga medierna är i frågan. Vi hade en valrörelse som var en dans kring SD, men över 80 procent av väljarna är inte i närheten av att rösta på SD och vill att valrörelsen ska handla om andra saker.

Markus Uvell noterade även försöken från några av de större medierna att kolla fakta och sanningshalt i politiska utspel.

– De olika faktakollinslagen är en intressant väldigt bra idé, men det visar sig vara svårt att bedöma korrektheten i ett politisk påstående. Det räcker inte med att titta på det semantiskt, om en politiker säger att ’tryggheten ökar’ beror det på vart man tittar. Det blev låg kvalitet på faktakollsgranskningarna, men det är bra om det går att hitta metoder under mandatperioden tills nästa val och då kanske ge bättre svar på frågorna.