Regeringen föreslår extra ändringsbudget mot coronaviruset efter en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

regeringens förslag till ändringsbudget

* Kommuner och regioner ska kompenseras för ”extraordinära kostnader”, som personal, bemanning av Vårdguiden eller smittspårning.

* Folkhälsomyndigheten får ett tillskott på 41 miljoner kronor för främst personalkostnader.

* Socialstyrelsen får ett tillskott på 20 miljoner kronor för främst personalkostnader, utbildningsinsatser och materiel.  Socialstyrelsens låneram tredubblas från 100 till 300 miljoner för inköp av skydds- och provtagningsutrustning.

* Läkemedelsverket får ett tillskott på 5 miljoner kronor till att tillsammans med regionerna säkerställa läkemedelsförsörjningen.

* Karensdagen slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet och anslaget för smittbärarpenning höjs.

* Förslaget om korttidsarbete tidigareläggs och föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.

* Möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år kommer också att föreslås, med ”inriktningen att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader”.