Anna Maria Corazza Bildt, som nyligen petades från Moderaternas lista över nominerade till EU-valet 2018, får ett nytt uppdrag för EU-parlamentet.

Dock är jobbet kopplat till hennes roll som EU-parlamentariker.

Anna Maria Corazza Bildt utses till Europaparlamentets samordnare för barns rättigheter från och med 15 januari 2019. Jobbet innebär att Anna Maria Corazza Bildt ska arbeta för barns rättigheter och sköta kontakter mellan institutioner och organisationer som är involverade i EUs politik kring barns rättigheter, som Unicef. Hon blir också ansvarig för stöd till EU-medborgare vid när barn förs bort över gränserna och vid andra familjetvister.

Hon utnämns av Antonio Tajani, Europaparlamentets talman.

”Jag vill verkligen att EU ska vara en förebild i världen för barns rättigheter och jag är hedrad att sätta mina erfarenheter och färdigheter till tjänst för Europaparlamentet för att främja barns rättigheter och säkerställa barnavården i hela Europa”, kommenterar Anna Maria Corazza Bildt.