– Ja, var ska jag börja? säger Vattenfalls presschef Mikael Petrovic Wågmark.
Han tycker att kritiken från Greenpeace, som kallar Vattenfalls tyska kolkraftsaffärer för "Sveriges sämsta idé", missar målet på två sätt.
– De pratar dels om att vi måste få ner koldioxidutsläppen, något som vi håller med om helt och hållet. Sedan är det inte upp till Vattenfall att bestämma över Tysklands energipolitik.
– Det stämmer att vi äger och driver kolkraftverk och det går alltid att diskutera om Vattenfall ska göra det eller inte. Men med det läget vi har idag, ett fortsatt behov av baskraft som inte påverkas av tillgång på vind- eller sol, finns det en efterfrågan på brunkol.
 
Som stöd för åsikten att Vattenfall inte tar det klimatpåverkansansvar som ett statligt energibolag bör, hänvisar Greenpeace till en SOM-undersökning där 98 procent av de tillfrågade anger att motsätter sig satsningar på kolkraft.
 
Greenpeace ska genomföra aktioner i tio mellanstora svenska städer under tio dagar.
– Om de vill påverka Vattenfall så ser jag inte riktigt syftet med det. 
 
Hur märker du av Greenpeaces kampanj?
– Det blir lite mer jobb. Vi måste försöka förklara hur det ligger till och det är svårt att nå ut i bruset. När de väl började med själva kampanjen lade vi ut en artikel på webbsidan men vi har inte gått ut med någon bred kommunikation.
Mikael Petrovic Wågmark påminner om att den hårt kritiserade Nuon-affären inte direkt hjälper till när företaget vill föra ut en nyanserad bild av sin verksamhet.
– Vi är kritiserade både för Nuon-köpet och för koldioxidutsläppen. Att den, inte så positiva, bild av oss finns gör det ganska svårt att bli lyssnad på. Men vi försöker förklara genom att ställa upp på intervjuer och använda sociala medier.

Vad får ni för stöd från ägaren, staten, och politikerna?
– Det finns ingen sådan koordinering utan stödet kommer i så fall i form av att politiker också går ut och förklarar hur det ligger till med kolkraften. Men vi gör inga gemensamma uttalanden eller så.

Upplever du att politikerna inte vill få brunkol på händerna under valrörelsen?
– Den frågan får du nog ställa till politikerna.

Vattenfall är en central motpart i svenska Greenpeaces opinionsbildning. Har ni en särskild strategi för att hantera kritik från just Greenpeace?
– Nej, det har vi inte. Det är ju en NGO och vi har ingen speciell strategi riktat till hur Greenpeace eller andra organisationer agerar. Vi försöker föra en dialog med Greenpeace.

Vad säger du om Greenpeaces påstående om att er kolgruvesatsning är Sveriges sämsta idé?
– Det blir konstigt att säga att det är Sveriges sämsta idé när det handlar om tysk energipolitik. Greenpeace påstår dessutom att vi har ansökt om att bryta brunkol på fem platser, i själva verket handlar det om tre. För oss är det inget egenintresse att bränna brunkol och för oss är det viktigt att berätta att förnybar energi alltid har företräde för oss. Finns det tillgång till vind- och solkraft går det alltid före kol.
 
Oscar Örum