På årsmötet accepterades valberedningen förslag och nu har det stora pr-byråernas organisation Precis fått in två nya ledamöter i styrelsen. Organisationen funderar också på att sätta in arbetsgrupp för Almedalsveckan 2022.

Anders Frostell från Kreab hade avböjt omval och Oscar Hylén hade lämnat jobbet som koncernchef för Diplomat-gruppen. De ersätts av Henrik Olsson Werner, director på Kreab och Åsa Stocksén, vd för pr-byrån Henson som opererar i Västerbotten.

Sedan tidigare har Precis ett antal utskott som jobbar med olika frågor. På årsmötet diskuterades det att sätta in ett särskilt utskott för Almedalen 2021.

– Det finns ett behov och vi ser det som ett möjligt nytt område, säger Annika Sjöberg, ordförande i Precis.

Precis styrelse
Annika Sjöberg, Gullers Grupp (ordförande)
Frida Dahlgren, Prime Weber Shandwick
Helena Dyrssen, Nordic Public Affairs
Anna Grönlund Krantz, Hallvarsson&Halvarsson
Helena Norrman, JKL
Axel Lagerbielke, Spotlight PR
Louise Leo, JMWGolin
Allan Åberg, PauesÅberg Communications
Henrik Olsson Werner, Kreab
Åsa Stocksén, Henson