TRR har tagit in sex professionella rådgivare från olika kontor i Sverige som är på plats i Almedalen för att prata om framtida yrken och hur arbetstagare påverkas av digital teknik som AI (artificiell intelligens) och robotisering inom arbetslivet.

– Det är ett koncept vi tagit fram utifrån rapporten ” Framtidens arbetsliv är här” som vi publicerade i våras där vi vill visa allmänheten hur vi kan hjälpa till. Professionell rådgivning kan vara ett bra stöd kring dessa frågor när förutsättningarna i arbetslivet förändras så fort just nu och vi vill visa hur vi erbjuder rådgivning kring information om framtida yrken och vägar att gå i arbetslivet, säger Claes Åberg, kommunikationschef på TRR.

TRRs rådgivare kommer att röra sig fritt i Visby från måndag eftermiddag till och med onsdag och kommer även att dela ut TRRs rapport ”Framtidens arbetsliv är här”.

Hur mycket pengar lägger ni på detta?
– Det är i första hand en fråga om resurser i form av tid och sedan en liten kostnad för att vi delar ut rapporten. Det är inte så stora pengar. Vi finns på plats och delar vård tid och visar upp oss och visar hjälpen som finns tillgänglig.

Hur lyder målbilden?
– Vi ska prata med så många som möjligt och fördjupa oss i diskussionen om de risker och möjligheter som finns kring framtidens arbetsliv.

Om TRR i Almedalen 2019
TRR har cirka 15 personer på plats och anordnar fem seminarier under tisdagen i Primes trädgård, på Strandgatan 27.

Alex Mörén
alex@beaconomist.net