Kristdemokraternas släpper i Almedalen förslag som är led i ett ökat statligt ansvar för vården.

Förslaget ska komma till rätta med vårdköerna genom att ge patienterna samma möjligheter att söka öppen specialiserad, offentligt finansierad vård över regiongränserna.

Förslaget är ett uttryck för att Kristdemokraterna inte är nöjda med tillämpningen av patientlagen, föreslagen av Kristdemokraterna och införd 2015.

– Partientlagen ger patienterna rätt satt söka sjukvård i hela landet. Men i praktiken har regionerna strypt möjligheterna genom att sätta ett tak på hur många vårdgivarna får ta emot. Det blev en ransonering av vården, säger Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor, som inte tycker att det saknas resurser för att hålla vårdköerna korta:

– Behöver det vara långa väntetider? Svaret är nej. Det finns inget som säger att Sverige ska ha längre vårdköer. Vi har nästa flest läkare per capita inom OECD, men de måste få rätt förutsättningar att ägna sig åt patienterna. Sverige är ett av de länder som lägger mest på sjukvård per capita. Svenskar är friska och gör inte så många läkarbesök. Med dessa förutsättningar måste vi kunna ha en vård med både en hög kvalitet och hög tillgänglighet.

Ebba Busch nämner som exempel att patienter behöver vänta på en grönstarroperation i en vecka på Capio i Jönköping och tolv veckor i andra delar av landet.

– Det är uppenbart att det är ett systemfel.

Kristdemokraterna vill nu ta till hårdhandskarna och förbjuda ”avtal som motverkar patientlagens syften och begränsar vårdgivares rätt att ta emot patienter från andra regioner”.

– Vi vill ge mer makt till patienterna så att de kan vända sig till en vårdgivare som kan ta emot dem. Vården behöver bli bättre på att tillgodose patienternas behov istället för regionernas revirtänkande.

Kristdemokraterna föreslår också att staten upprättar en vårdportal där patienterna kan se var vårdköerna är kortast och godkända vårdgivare, trots att SKL, Sveriges kommuner och landsting redan har en, Väntetider i vården. Statens portal ska patienterna kunna logga in på.

Utöver det vill Kristdemokraterna tvinga regionerna att betala resa och logi för patienter som väljer att söka vård i en annan region.