I år fick SJs vd Crister Fritzson utmärkelsen Almedalens bästa Stockholmsperspektiv.

För femte året utsåg Region Västerbotten Almedalens bästa Stockholmsperspektiv.

Priset går till SJs vd Crister Fritzson. Juryn, som består av regionledningen, anser att han ”i praktiskt handlande och i samtal bidragit till att ändra bilden av Botniabanan till den succé den faktiskt är, utan att ifrågasätta behovet av en stark storstadsregion”.

Utmärkelsen ”innebär att en aktör prisas för sin sunda inställning att ta till vara på Stockholms tillväxttakt i sitt eget utvecklingsarbete. Genom missunnsamhet utvecklas vi inte – det gäller att ta till vara på möjligheter istället för att dissa dem”.

tidigare pristagare
2015 Skanska
2016 Kristoffer Tamsons (m)
2017 Dagens Samhälle
2018 Entreprenörskapsforum