Sigma IT har tillsammans med Sifo genomfört en undersökning som tittar på svenskarnas attityd gentemot implementering av artificiell intelligens inom politik och rättsväsende vars resultat kan tolkas som ”politikerförakt” eller ”övertro på den digital förmågan”, enligt Sigma IT.

resultat från undersökningen
* 15 procent ser positivt på AI-polis och AI-rättsväsende. 20 procent av männen kan tänka sig AI-polis medan åtta procent av kvinnorna har samma inställning.

* Tio procent av det svenska folket ser positivt på AI-politiker. 13 procent av männen är positiva till att testa AI-politiker medan åtta procent av kvinnorna kan tänka sig AI-baserade beslut.

Sifo-undersökningen är underlag för en Sigma-rapport som lanseras i höst men dessa resultat publiceras i samband med Almedalsveckan där Sigma IT vill bjuda in politiker och näringsliv till rundabordssamtal 3 juli.

”Det är oerhört viktigt att vi som utvecklar lösningarna har en dialog med svenska folket och att politikerna både läser på och lyssnar. Just nu lyser debatten om vad vi vill med digitaliseringen med sin frånvaro”, kommenterar Lars Kry, vd på Sigma IT i en release.

om undersökningen
Undersökningen är genomfört tillsammans med Kantar Sifo och omfattar 2001 deltagare över hela Sverige.

Alex Mörén
alex@beaconomist.net