Kvällstidningen Expressen har haft tillgång till en ljudinspelning från mötet och bland annat berättat om en jurist, tidigare dömd för mord, Ricard Aron Nilsson, som företrätt bolagets nyutnämnda vd Jannik Svensson.

Tino Sanandaji ger sin version om mötet och besluten som togs:

Det var torsdags. Dan Korn valdes till styrelseledamot och Jannik Svensson till styrelsesuppleant.

”Jannik Svensson fick i uppdrag att återkomma med skriftligt underlag om räkenskaperna samt återkomma med svar om frågor bokföringen av 1,1 miljoner i aktieägartillskott som jag sköt in samt om detaljer om tidigare beslutad nedskärningsplan”.

Ytterligare beslut togs, berättar Tino Sanandaji:

”Det beslutades att den nya styrelsen ska utreda om vi behöver en kontrollbalansräkning.

”Det beslutades att en av tre konvertibellån behöver tilläggsavtal”.

”Beslut togs tidigare om att inte gå i rekonstruktion”.

”Det är faktiskt alla beslut som togs enligt protokollet, det fanns en enig majoritet”, berättar Tino Sanandaji.

Även om beslut fattades, var det en stormig stämma.

”Det var en hel del tjafs mellan Jannik och en minoritetsägare samt en före detta skribent som följde med ägaren. De är kritiska till Jannik Svensson, Andy Rosenthal (chefredaktör) och Dan Korn samt påstod att Bulletin inte borde söka presstöd och inte ens har rätt till det, vilket andra menade inte stämmer. En av Janniks två personliga biträden var den berömda juristen Aron Nilsson. Det är i dessa diskussioner kring övriga punkter och diverse tjafs där han yttrar sig för Janniks räkning”.

Hur är Ricard Aron Nilssons roll på Bulletin?
”Han har ingen officiell roll, däremot är han Janniks privata ombud”.

Tino Sanandaji ger också en ekonomisk rapport:

”Vad gäller Bulletins finanser de närmaste månaderna hänger det helt enkelt på presstödet, får vi det blir det en full kassa då allt betalas ut på en gång, nekas vi är vi i ett svårt läge. Vi uppfyller alla kriterier och tror därför att det blir ett positivt besked”.

Bulletins styrelse, Tino Sanandaji och Dan Korn, bor till stora delar i Ukraina och Storbritannien, hur funkar det för ett svenskt bolag?
”De flesta är både formellt och de-jure (juridiskt) i Sverige. Under Corona ville vi ha ett digitalt kontor. Många som bor i Sverige, är inte just i Stockholm”, berättar Tino Sanandaji och påpekar att:

”Majoriteten av personalen är i Sverige”.

Det ”digitala kontoret” har inte bara varit av godo för Bulletin:

”En nackdel jag inte räknade med var den bristande samhörigheten. I teorin är digitala kontor effektiva på kort sikt, men i praktiken blev det mer strul på lång sikt.