It-bolaget Tieto har tagit fram en undersökning som visar att majoriteten av EU-kandidaterna i Finland och Sverige vill reglera utvecklingen av artificiell intelligens, ai. Men de finska kandidaterna värderar i betydligt högre grad ai som en viktig konkurrensfördel jämfört med de svenska kandidaterna.

Tietos undersökningen genomfördes i början av maj. Den visar att

* 70 procent av kandidaterna är oroliga för att ai-system kan vara oetiska och partiska.
* 76 procent är tveksamma till att systemen är tillräckligt transparenta och vad gäller att redogöra för fattade beslut.
*49 procent anser att it-branschen tar för lite ansvar i att informera medborgarna möjligheter och utmaningar med ai.
* 91 procent är positivt inställda till att införa regler för transparenta ai-beslut.
* 78 procent är oroliga för att Kina och USA ska sätta standarden för användningen av ai.
* 78 procent anser att de har tillräckligt med kunskap för beslut om reglering av ai.
* 9 procent anser att allmänhetens kunskap inom området är tillräcklig.
* 35 procent anser att allmänheten är omedvetna om utvecklingen och inverkan av ai.

Finska kandidater (90 procent) är mer oroliga över Kinas och USAs dominans än svenska kandidater (57 procent).

Samtliga finska kandidater anser att ai är ”väldigt viktig” för EUs konkurrenskraft medan 50 procent är av samma uppfattning.