I en ny rapport från Tankesmedjan Tiden dömer rapportförfattaren Daniel Färm, vd och politisk redaktör för den socialdemokratiska nyhetstidningen Aktuellt i Politiken, ut regeringen förslag till nytt mediestöd.

I rapporten ”Mediestöd eller mediedöd” anger Daniel Färm att det nya mediestödssystemet som ska träda i kraft 1 januari 2024 kommer att ”leda till sänkta, kraftigt sänkta eller helt uteblivna stöd för de allra flesta dagstidningar och andra nyhetsmedier som idag har presstöd”.

Rapporten pekar särskilt ut hur lokala andratidningar, många av dessa socialdemokratiskt inriktade kommer att drabbas hårt.

Enligt Tidens rapport kommer det nya mediestödssystemet innebära kraftigt höjda trösklar för att etablera nya tidningar eller andra nyhetsmedier.

Daniel Färm riktar även kritik mot hur regeringens förslag innebär för lågt ställda krav på mediernas innehåll.