Talmannens vårmiddag är en tradition sedan minst 40 år och år låg fokus på EU-ordförandeskapet.  Budget låg på runt 390 000 SEK och pengarna dras från budgeten för staben för talmannen och riksdagsdirektören. 138 gäster tackade ja. De flesta inbjudna befinner sig i den politiska sfären, men även ett antal externa personer bjöds in, i huvudsak personer kopplade till akademin och forskningen.

Ett flertal artister hade bjudits in, bland annat Abba-medlemmarna Benny Andersson och Björn Ulvaeus samt Eurovision-artisterna Charlotte Perelli och Loreen. Ingen tackade dock ja.

Talmannen bjöd även in tv-programledarna Tilde de Paula och David Hellenius, men det blev nej även där. Samma resultat blev det för författaren Sara Mannheimer samt regissören Ruben Östlund. Dock kom Ruben Östlunds producent Erik Hemmendorff.

De flesta av de inbjudna journalisterna tackade nej till middagen som låg på runt 2 800 kronor per kuvert:  Andreas Liljeheden, SR, David Boati, SVT, Teresa Küchler, SvD, Sigrid Melchior, frilans i Bryssel och Ylva Nilsson, Expressen. Däremot tackade de tre SR-journalisterna Fredrik Furtenbach,
Caroline Salzinger och Susanne Palme ja.

Här ett urval av personerna utanför politiken som tackade jag till talmannens vårmiddag 2023:

styrelseordförande
Katarina Areskoug Mascarenhas, styrelseordförande för Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet

professor

Marie Demker, Göteborgs universitet
Karin Bäckstrand, Stockholms universitet
Carl-Fredrik Bergström, Uppsala universitet
Ulrika Mörth, Stockholm universitet
Lars Niklasson, Linköpings, universitet
Jörgen Hettne, Lunds universitet

direktör
Göran von Sydow, Svenska institutet för europapolitiska studier,

affärschef
Rasmus Thunberg, Skandia

domare
Fredrik Schalin, domare vid tribunalen vid Europeiska unionens domstol.

riksmarskalk
Fredrik Wersäll

biskop
Marika Markovita, Linköpings stift

hovintendent
Andreas Ershammar
Isabella Törngren

journalister
Fredrik Furtenbach, SR
Caroline Salzinger, SR
Susanne Palme, SR

docent
Rikard Bengtsson, Lunds universitet
Claes Granmar, Stockholms universitet
Torbjörn Larsson, Linköpings universitet
Livia Olah Szekely, Stockholms universitet

producent
Erik Hemmendorff, har bland annat jobbat med Triangle of Sadness och Ruben Östlund