Organisationen Sveriges Unga Muslimer (SUM) ska återbetala tidigare utbetalt bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) eftersom organisationen anses ha brustit i kravet att respektera demokratins idéer.

Ärendet har inleddes 2016 då MUCF beslutade avslå en ansökan från Sveriges Unga Muslimer, SUM om statsbidrag. Organisationen ansågs inte respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering. Sveriges Unga Muslimer överklagade beslutet och 2017 undanröjde förvaltningsrätten i Stockholm MUCFs beslut att inte ge bidrag.

Men MUCF beslutade 2018 om avslag för Sveriges Unga Muslimer denna gång med krav på återbetalning och beslutet överklagades en gång till. Sveriges Unga Muslimer överklagade i förvaltningsrätten och fick rätt igen. Men denna gång överklagade MUCF förvaltningsrättens dom och i februari 2019 gav kammarrätten i Stockholm prövningstillstånd.

Sveriges Unga Muslimer försökte få ärendet prövat i Högsta Förvaltningsdomstolen, men har nu fått nej på det. Därmed ska Sveriges Unga Muslimer betala tillbaka 1,4 miljoner kronor.

Dagens Opinion söker Sveriges Unga Muslimer för en kommentar.