Det var Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som i december 2016 nekade Sveriges unga muslimer statsbidrag då organisationen inte ansågs demokratisk och inte respektera yttrandefrihet och jämställdhet.


”Beslutet är en seger för våra medlemmar i synnerhet men också för unga muslimer i allmänhet, som kämpar för ett mer rättvist och inkluderande samhälle”, skriver Sveriges unga muslimers förbundsordföranden Rashid Musa i ett pressmeddelande.
Sveriges unga muslimer skriver också:
”MUCF grundade sitt beslut på opinionsbildande länkar på nätet och den kontroversiella och högst kritiserade MSB-rapporten ’Muslimska brödraskapet i Sverige’. Domen anser att ledarartiklar inte kan ligga till grund för att neka oss statsbidrag. Förvaltningsrätten menar också att MSB-rapportens ’bevisning anses vara högst begränsad eftersom studien saknar källor’.”