Det kommer att användas 60 procent mer el år 2045 än i dag, räknar branschorganisationen Svenskt Näringsliv med.

Klimatomställningen där fossil energi fasas ut, leder till att behovet av mer elkraft ökar. Det berättar Svenskt Näringsliv i en rapport, som har tagits fram med hjälp av underlag från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA samt konsultföretagen Sweco och SAM.

Även ekonomisk tillväxt, etablering av datacenters, batterifabriker som befolkningstillväxt bidrar till ökningen.

Svenskt Näringsliv räknar med en ökad elförbrukning på ”minst” 60 procent fram till 2045, från dagens 126 TWh till 200 TWh. Ökningen motsvarar ” den sammanslagna elproduktionen i Finland och Lettland”. Siffrorna gäller elförbrukning i användarledet, alltså med överföringsförluster exkluderade. Utöver det påpekar Svenskt Näringsliv att ”100 TWh av dagens 161 TWh elproduktion kommer att nå sin ursprungliga livslängd fram till år 2045”, läs utfasning av kärnkraft.

Svenskt Näringsliv tycker sig göra en ”försiktig” bedömning av behovet av ökad elkraft och nämner ett intervall på 176-228 TWh.

Industrins behov beräknas öka med 64-104 procent, från 50 TWh år 2017 till 82-102 TWh, alltså strax under hälften av den totala elförbrukningen.

Svenskt Näringsliv räknar med att transportsektorns elbehov ökar från 2,6 Twh 2017 till 19-31 TWh år 2045.

Byggnader, bostäder, service och datacenter beräknas öka från 73 Twh till 75-95 TWh. Datacenters kan dra 10 TWh år 2045.