Det nya mentorprogrammet ska öka andelen kvinnor i svenskabolagsstyrelser med start 30 maj. Programmet pågår under ett år. I programmet  ingår ämnen som finansiering, ägande, praktiskt styrelsearbete och profilering för styrelseuppdrag.

Bland mentorerna märks namn som den förra Spendrups-vdn Jens Spendrup, Svenskt Näringslivs förra vd Carola Lemne, Expressens förra vd Bengt Ottosson, SvD förra vd Gunilla Asker och styrelseproffset Dan Brännström.

”Det finns många kvinnor som har hög kompetens och erfarenhet för strategiska roller men som inte syns. Vi måste se till att synliggöra dem där bolagen letar efter styrelseledamöter och rekryteringarna sker. Det är också viktigt att utveckla nätverket”, kommenterar Yvonne Pernodd, styrelseledamot i Styrelsekraft, samt styrelseordförande i Almega och ledamot i Svenskt Näringsliv.