I Stockholm går Socialdemokraterna preliminärt fram med 6,9 procentenheter till 29,2 procent medan Moderaterna som har finansborgarrådsposten backar med 2,3 procentenheter till 18,7 procent.
Om Miljöpartiet denna gång samarbetar med S och V, i stället för med Moderaterna skulle det ge en majoritet på 50,2 procent.  Även om Moderaterna skulle släppa in SD i samarbetet i Stockholm skulle det inte räcka till en majoritet, om inte även Miljöpartiet skulle ingå.

 

I Göteborg tog Alliansen över vid valet 2018 för första gångens sedan 1994. Någon ny mandatperiod med Moderaterna är osäker. Socialdemokraterna ökar med 6 procent till 26,5 procent. Även Moderaterna ökar med 2,6 procentenheter till 17,1 procent, liksom Vänsterpartiet med 3,1 procentenheter till 15,7 procent. En kombination av S+V+MP skulle plocka hem 40 av 81 mandat.  Men Moderaterna kan med hjälp av även Demokraterna, som backade med 10,8 procentenheter till 6,2 procent, ändå klamra sig kvar vid makten. Partiet Nyans fick 1,5 procent av rösterna i Göteborg.

I Malmö fick Nyans 2,8 procent av rösterna och nuddade en plats i kommunfullmäktige. I Malmö gick Socialdemokraterna, som styr staden, inte fram lika starkt som i Göteborg och Stockholm men ökade med 1,6 procentenheter till 30,1 procent. I Malmö, som är något av hemmaplan för SD, tappade partiet 1,7 procentenheter till 15,1 procent medan Vänsterpartiet ökar 1,6 procentenheter till 13,5 procent. En kombination av S+V+MP skulle räcka till 49,7 procent av rösterna och 33 av 61 mandat.