Varumärket heter Sylva och sortimentet ska bestå av träprodukter för byggnation. Med produkter av trä, som till skillnad från betong är cirkulära, är det också tänkt att byggindustrin ska kunna sänka sina CO2-utsläpp.
Reklambyrån som ska ta ut det nya varumärket på världsmarknaden är Forsman & Bodenfors.
I den första kampanjen tar Stora Enso fasta på vad Sylva kan göra för att lösa skolbristen med hjälp av prefabricerade skolor.

”Genom att fokusera på skolor och kommande generationer tillåter kommunikationen oss att bli mer emotionella och relevanta för aktuella samhällsdiskussioner. Fördelarna med att bygga med trä blir dessutom tydligare. Exempelvis innebär det ett lägre CO2-utsläpp och snabbare byggprocess jämfört med betong och stål”, kommenterar Cathrine Wallenius, kommunikations och marknadschef för Stora Enso Wood Products.

Kampanjfilmen visar fem olika säljare som säljer en färdigpaketerad skola i olika delar av världen.

Kampanjen kommer även att innehålla en fördjupningsfilm, grafiska komponenter, komponenter för sociala medier, banners, native-artiklar och 50 fysiska miniatyrskolor i trä som skickas ut till beslutsfattare i Europa.

Kampanjen går i Europa och framförallt i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Österrike och Sverige.