Amazon ligger bakom Swedish E-Commerce Academy som har syftet att ”stötta små och medelstora företag inom e-handel”. E-Commerce Academy ska blir Sveriges ”ledande utbildningsplattform för e-handel”.

Amazon har fått med sig flera statliga aktörer på planen, som Business Sweden, Almi Företagspartner Skåne, Regional Exportsamverkan Skåne, Amazon Sverige och Postnord samt branschtidningen Ehandel.

”Genom detta initiativ försöker vi lyfta fram den potential som finns bland svenska företag och säkerställa att de är konkurrenskraftiga inom online försäljning och får bästa möjliga förutsättning att lyckas och växa.”, säger Fredrik Fexe, vice vd på Business Sweden.

Dagens Opinion har sökt en kommentar från branschföreningen Svensk Digital Handel.