Styrelsen i de stora pr-byråernas branschorganisation Precis har fattat beslut om att skjuta upp sin årliga utmärkelse Spinn.

Under år 2020 blev utmärkelsen, Spinn, inte av alls.  Tanken var att ordningen skulle återgå till det normala, nämligen med en ståtlig Spinngala mot slutet av året.
Nu skjuts Spinn-galan upp till 24 februari då den hålls på At Six i Stockholm.
Inlämning av bidrag sker 1 oktober – 1 december. De nominerade meddelas den 25 januari.