Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen lämnar i dag över ett upprop för att rädda sjöfarten till infrastrukturminister Tomas Eneroth (s).

Han får ta emot en namnlista med 3 237 namn på personer som ställer sig bakom uppropet.

Regeringen och Centerpartiet och Liberalerna har lagt ett breddat sjöfartsstöd när mycket av båttrafiken är stoppad till följd av coronakrisen. Men det behövs mer anser Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen.

Förutom ytterligare stöd vill de fackliga organisationerna att regeringen reducerar den farledsavgift Sjöfartsverket tar ut.

”Sverige hör till de mycket få länder som tar ut denna typ av avgifter och Finland beslutar i dagarna att ta bort sina under krisen, något som även Estland nyligen gjort”, skriver Seko sjöfolk och Sjöbefälsföreningen i ett utskick.

” Vi hoppas nu att ansvariga politiker agerar snabbt för att få stopp på varsel och uppsägningar. Det handlar inte bara om att rädda den svenskflaggade handelsflottan utan, även arbetstillfällen inom industrin och varuförsörjningen till Sverige. Om inte regeringen gör vad den kan så riskerar att lång sikt få allvarliga konsekvenser för svensk ekonomi och industri, som står sämre rustad för tiden efter den akuta krisen”, kommenterar Mikael Huss, vd för Sjöbefälsföreningen.