Socialdemokraterna kräver att EU ökar stödet till klimatfonden, GCF. Socialdemokraterna föreslår också ett Parisavtal för kemikalier.

Socialdemokraterna går till EV-val på att EU ökar sitt ekonomiska stöd, och sätter en miniminivå för alla EU-länders bidrag, till den Gröna Klimatfonden.

Enligt Socialdemokraterna betalar Sverige mest till klimatfonden med 59,3 euro per capita med Luxemburg och Norge som tvåa med 50 euro. Ungern lägger 0,43 euro per capita och Polen 0,01 euro per capita.

Socialdemokraterna kräver också att EU ska driva på för en global expertpanel som ska bedriva forskning med syfte att minska exponering för kemikalier, något som på sikt kan leda till ett Parisavtal för kemikalier.