Riksrevisionen inleder en granskning av regeringen underlag och planering för en höghastighetsbana mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Stockholm och Malmö.

Riksrevisionen skriver att projektet ”beräknas bli ett av de dyraste infrastrukturprojekten i Sverige någonsin”, men ”enligt Trafikverket är satsningen inte samhällsekonomiskt lönsam” och dessutom finns ”indikationer på brister i förarbetet”.

Riksrevisionen anser att det inte har gjorts ”någon samlad utvärdering av det arbete som hittills genomförts”.

Riksrevisionen ska nu undersöka om ”Trafikverkets och Sverigeförhandlingens beslutsunderlag håller tillräckligt hög kvalitet, och om planering gått till på det sätt riksdag och regering avsett”.

Riksrevisionen ska däremot inte ta ställning till för eller emot snabbtågen.

Undersökningen ska vara klar i november.