Det fackliga centralorganisationerna TCO, LO och Saco vill inte att regeringen går in och styr över arbetsrätten, något som är den springande punkten i regeringsförhandlingarna mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Arbetsgivarorganisationerna tycker tvärtom. Frågan om regeringsbildning handlar alltså en hel del om skiljelinjen mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund.

Centerpartiet klev av regeringsförhandlingarna med Socialdemokraterna eftersom partiet inte ansåg sig ha fått tillräckliga garantier för att Lagen om anställningsskydd skulle ändras.

Den 20 december öppnade Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven för att kompromissa om arbetsrätten.

”Jag delar Centerns uppfattning om att vi behöver göra något åt arbetsrätten. Den har sina år på nacken och arbetsmarknaden har förändrats rejält. Vi behöver göra något eftersom det är snabbare omställningar på arbetsmarknaden. De har rätt i det”, sa han då till Dagens Nyheter.

Men TCO, LO och Saco vill att arbetsmarknadens parter själva ska reglera förändringarna.  Men det håller inte arbetsgivarna med om.

– Det krävs både politiskt tryck och lagändringar. Så det behövs engagemang från samtliga, säger Peter Isling, presschef på Svenskt Näringsliv.

– Vi behöver ett politiskt tryck för att det ska ske en förändring. Lagstiftningen är ju från 70-talet.  Med få undantag har lagen inte förändrats sedan dess, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation Almega.

Han säger vidare:

– Vi har lyft upp turordningen och att det behövs mer flexibilitet så att arbetsgivare ska kunna göra undantag för fler.

Almega driver alltså frågan som förhandlingarna mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna hittills har fallit på. Almegas vd är Anna-Karin Hatt, som tidigare satt i Centerpartiets partiledning.

Är det Almega som sätter käppar i hjulet för regeringsbildningen?
– Nej. Men vi har givetvis drivit frågan en längre tid. Nu ser man behovet att det behöver göras förändringar och när det även sjunker in hos Socialdemokraterna tycker vi att det är bra.