Helena Dyrssen, vd för public affairs-byrån Nordic PA, ser både hot och möjligheter för näringslivet med den nya regeringskonstellationen. Och intresset för byråns tjänster är ”stort”.

Hur ser ni på överenskommelsen mellan C,S, L och MP?
–  Överenskommelsen innebär att många beslutsprocesser startar – och de innebär både hot och möjligheter för näringslivet. Vi märker stort intresse bland våra uppdragsgivare för att följa och förstå dessa processer, säger Helena Dyrssen.

Hur ser ni på regeringsförklaringen?
– Regeringsförklaringen återspeglar i huvudsak överenskommelsen mellan S, C, L och MP.

Hur ser ni på tillsättningen av ministrar?
– Styrkeförhållandet mellan de partier som ingår i regeringen återspeglas i fördelningen av statsråd och departement.

Vad innebär den nya regeringskonstellationen för er som byrå och er marknad?
– De många beslutsprocesserna som nu startar innebär att vi har mycket att göra. Det är många delprocesser att följa. Vi har därför behov av att bli fler konsulter. I arbetet med rekryteringar håller vi fast vid vår arbetsmetod med seniora konsulter med djupa insikter i politiskt beslutsfattande, och god förmåga att hjälpa våra kunder med skräddarsydda kommunikationsaktiviteter.

Ytterligare sju public affairs-konsulter ger sin bild av regeringsbildningen i den senaste utgåvan av Dagens Opinions prenumererade veckomagasin Veckans Brief. Mejla prenumerera@dagensopinion.se för ett bra erbjudande.