Paulo Silva, partner på pr-byrån New Republic berättar vad han tycker om regeringsbildningen. Bland annat anar han att Socialdemokraterna har en långsiktig agenda.

Hur ser du på överenskommelsen mellan S, C, L och MP?
– Det är tydligt att alla partier som står bakom 73-punktsöverenskommelsen satt sina avtryck. S är det parti som fått igenom minst politik. Här finns mycket tydliga och långtgående miljöreformer som är framgångar för Miljöpartiet och liberala reformer av arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och sänkta inkomstskatter som Liberalerna och Centerpartiet fått genomslag för. Nu ska förslagen utredas. Här finns stora möjligheter för samhällsaktörer som arbetar strategiskt att påverka utformningen av olika förslag.  Men man ska samtidigt komma ihåg att Socialdemokraterna även fortsättningsvis kommer att styra mycket av den politiska vardagen i form av uppdrag till myndigheter, beslut om tillfälliga resurser etc. samt utrikes- och säkerhetspolitiken, säger Paulo Silva.

Vad innebär överenskommelsen mer långsiktigt för svensk politik?
– För det första så innebär 73-punktsöverenskommelsen att partiledarna stärker sin makt på finansdepartementets bekostnad. S och MP kommer att vara noga med att överenskommelsen med C och L genomförs på ett sätt som de tycker är bra. En bedömning är att S på sikt har ett strategiskt intresse av att bygga ett mer långsiktigt politiskt projekt med C och L som går bortom 73-punktsuppgörelsen på samma sätt som man gjort med MP trots att det finns reformer i uppgörelsen som är svårsmälta för partiet. I grunden handlar det om att ha ett brett alternativ till oppositionspartierna M, KD och SD där S är mittpunkten.

Hur ser du på departementsfördelningen och utnämningarna av nya ministrar?
Uppenbarligen bedömdes Annika Strandhäll (socialminister) ha för stor portfölj och blev av med sjukvården. Socialdemokraterna stärker makten över infrastrukturfrågorna med ett nytt departement. Miljö- och klimatfrågorna, som har fått en mycket framträdande plats i regeringsförklaringen och 73-punktsuppgörelsen, samlas på miljödepartementet under ledning av Isabella Lövin (mp). Att det bara blir två ministrar på utbildningsdepartementet var nästan lika väntat som att Anna Ekström skulle ta över som departementschef (utbildning). Den andra ministern där, Matilda Ernkrans, kan med relativt liten erfarenhet av högskolesektorn behöva hantera vad som kan bli den största reformperioden för den sektorn på årtionden. Det är upplagt för stora påverkansinsatser från en lång rad aktörer som vill påverka styrningen av utbildning och forskning i Sverige, säger Paulo Silva.