Stödet ska fördelas till ”de aktörer som kan avskilja och lagra koldioxid till lägst kostnad”. Energimyndigheten kommer att auktionera ut teckna kontrakt motsvarande 1,7 miljarder kronor per år kronor med de aktörer som vinner en omvänd auktionen till den aktör som kan leverera mest lagring till lägst kostnad.

Samtidigt får Sveriges geologiska undersökning (SGU) uppdraget att utreda lämpliga platser för koldioxidlagring.

Åtgärden gäller infångning, avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biobränslen, så kallad bio-CCS.

”Det är en viktig kompletterande åtgärd utöver de kraftiga utsläppsminskningar som behöver göras för att Sverige ska nå målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045”, kommenterar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (l).