Järnvägsfärjorna från Trelleborg till ett flertal destinationer i Tyskland har levt en tynande och därmed mer svårfinansierad tillvaro. Det vill regeringen ändra på.

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att analysera och föreslå åtgärder för att säkra järnvägstrafiken mellan Trelleborg och Tyskland för framtiden. Trafikverket ska även analysera industrins behov av järnvägsfärjetrafik. Trafikverkets utredning ska landa på regeringens bord senast 15 januari 2021.

”Syftet är att säkra samhällsviktiga transporter samt möta industrins behov”, skriver regeringen på sin hemsida, där infrastrukturminister Tomas Eneroth lämnar följande kommentar:

”Tågfärjeförbindelsen mellan Trelleborg och Tyskland är viktig för både person- och godstrafik. Inte minst för att upprätthålla samhällsviktiga transporter både under normalfall och i kriser”.