År 2018 var det sämsta året någonsin för dagspressens ekonomi. Nu hotar dessutom intäktsbortfall på grund av corona. Tidningsutgivarna, TU, föreslår därför i Dagens Nyheter ett antal åtgärder som ska mildra effekterna av viruset.

Debattinlägget är underskrivet av Victoria Svanberg, ordförande i TU och styrelseledamot i NWT-gruppen, Anders Eriksson, vice ordförande i TU och vd för Bonnier News, Sture Bergman, vice ordförande i TU och vd för VK Media samt Jan Fager, tf vd för TU.

De skriver: ”Förutsättningarna för att producera kvalitetsjournalistik i grundlagsskyddade medier såsom dagstidningar hotas allvarligt av konsekvenserna av covid-19. Den nya osäkerheten med covid-19 blir en ytterligare börda för en redan pressad bransch”.

Och vidare:

”Den nu pågående krisen slår stenhårt mot alla företag i Sverige och drabbar medierna – i den transformering som dagspressen genomgår – dubbelt när företagen på grund av krisen slutar att annonsera”.

TUs egna undersökning från den senaste veckan visar att medlemsföretagen räknar med nedgångar i annonsintäkter på 30-60 procent.

 

TU föreslår ”omedelbara krisåtgärder” som skulle kosta staten 12 miljoner per månad

* Tidsbegränsat lönestöd/tidsbegränsat avskaffandet av arbetsgivaravgift

* Skattebefrielse från moms.

* Beslutat driftsstöd för år 2020 betalas ”snarast” ut i sin helhet.

* Distributionsstödet tredubblas.

*  Anslaget till stöd för lokal journalistik fördubblas, takbeloppet höjs till 2 miljoner kronor i månaden.

* Kravet på minst 55 procent unikt innehåll för andratidningar sänks.

Utöver det vill TU att regeringen ”omedelbart beslutar att genomförandet av den tidigare beslutade returpappersförordningen skjuts upp eller helst avskaffas helt”

TU ”hemställer” även att staten ger ett besked att ”dagspressens nyhetsförmedling definieras som en samhällsviktig verksamhet”, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps definition.