Spricker regeringen, så blir det i alla fall inte Preem som är orsaken. Drivmedelsbolaget drar tillbaka sin ansökan om det så kallade ROCC-projektet, som skulle byggas i Lysekil.

Preem har kämpat med näbbar och klor och dyra kampanjer om att stöd för att bygga ut sin anläggning som skulle omvandla svavelrik tjockolja till diesel och bensin. Greenpeace och miljörörelsen har protesterat mot utbyggnaden och för Miljöpartiet hade det kunnat bli svårt att stanna kvar i en en regeringen som fattat beslut om utbyggnaden.

Idag kommer beskedet från Preem:

”Preems styrelse har, mot bakgrund av de ekonomiska framtidsutsikterna, beslutat att miljötillståndsansökan för Preemraff Lysekil kommer att dras tillbaka, och att ROCC-projektet avvecklas. Beslutet innebär att resurser nu frigörs till att accelerera den förnybara produktionen”.

”Att avveckla ROCC-projektet är ett kommersiellt beslut som baseras på en sammanvägning av projektets lönsamhet och tekniska genomförbarhet. Beslutet att avveckla projektet gör även tillståndsansökan från 2016 inaktuell”, kommenterar Magnus Heimburg, nytillträdd vd för Preem.

Nu ska i stället Preems jobba med ”utvecklingsprojekt som på ett tydligare sätt kommer att bidra till ökad förnybar produktion”.

”Den globala raffinaderiindustrin är under hård press. Den ekonomiska recessionen har resulterat i en minskad efterfrågan på drivmedel. Resultatet har blivit att utvecklingsprojekt lagts på is och raffinaderier tvingats stänga. Nu senast tvingades Neste stänga ner ett av sina två raffinaderier i Finland. Denna ansträngda situation aktualiserar vikten av att aktivt politiskt stöd för den svenska raffinaderiindustrin. Samtidigt har regeringen beslutat om en mer ambitiös reduktionsplikt i Sverige och uttryckt en vilja att stödja inhemsk förnybar drivmedelsproduktion, vilket har förbättrat investeringsklimatet”, skriver Preem i ett utskick till opinionsbildare.

Mattias Goldmann hållbarhetschef på Sweco, tror att regeringens nya budget kan ha gjort jobbet.

– Den är perfekt för Preem. Med den utökade reduktionsplikten skapas det bland annat en marknad för förnybara drivmedel.

Tror du regeringen har gett några garantier eller något annat till Preem?
 –   Jag tror inte att det finns någon hemlig deal, men jag är rätt övertygad om att man kommer att minnas att Preem tog ett stort ansvar. Och det är klart, att nu ändrades Preems anseende på en minut.

– Otroligt glädjande, jag känner mig stolt, säger Lorentz Tovatt, klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet, säger han och lägger till:

– Det här beslutet hade inte kommit om inte Miljöpartiet hade satt press på bolaget.

Har Preem fått något från regeringen, kanske?
 – Regeringen har hanterat det som ett förvaltningsärende, men Miljöpartiet har också satt press på bolaget, bland annat genom uttalanden av mig.