Efter Svenska Dagbladets artikel om L-ledaren Nyamko Sabunis kopplingar till företag och konsulter, diskuterar de stora pr-byråernas organisation Precis de frågor som har uppkommit.

  – Vi har full koll på detta i styrelsen och resonerar kring hur vi ska bemöta de olika frågorna som har uppstått om lobbyister och register och närheten mellan politiker och pr-byråer, säger Annika Sjöberg, partner på Gullers Grupp och ordförande i Precis.

Kommer ni att göra något uttalande eller något annat?

 –   Vi diskuterar just nu hur vi ska bemöta detta.