Bonzuns grundare, den förra medieentreprenören Bonnie Roupé, utmanar i en debattartikel politikerna om att digitalisera mödravården.

”Svensk mödravård är fantastisk. Större delen av det senaste decenniet har jag arbetat med att ta svensk mödravård, digitalisera den och sprida den över världen. En idé jag fick efter att själv ha drabbats av havandeskapsförgiftning och som jag insåg att jag med rätt kunskap hade kunnat se tecken på. Samtidigt vet vi att svensk mödra- och förlossningsvård har problem, men fler barnmorskor behöver inte vara den enda lösningen för att få till en bättre och tryggare vård.

Mödra- och förlossningsvården har stora utmaningar och precis som i övriga vården är ett av de största problem bristen på personal samtidigt som patienterna ställer allt högre krav på tillgänglighet. Det är en ekvation som aldrig kommer gå ihop om vi fortsätter leverera vård på samma vis som vi alltid gjort.

I dagens Sverige har vi också en allt mer differentierad grupp patienter. Vi har en välutbildad grupp blivande mammor som är vana att själva söka och hitta information samtidigt som vi har en grupp som inte har någon vana av det svenska vårdsystemet. Jag upplevde själv under mina graviditeter att vården fungerade utmärkt, men att det inte alltid var självklart hur jag skulle gå tillväga eller när jag skulle söka vård. Därför vet jag hur mycket bättre information och en möjlighet till att själva läsa på betyder för att i tid förstå att man behöver vård och också kunna förmedla att man behöver det.

I Sverige är vi världsledande på att utnyttja ny teknik och vi som jobbar inom techvärlden har en massa kunskap som vi kan bidra till den offentliga vården med. Samtidigt måste det ske på vårdens villkor. Jag är övertygad om att det går att frigöra resurser i vården och ge fler kvinnor en trygg graviditet genom att tänka nytt och dra nytta av digitaliseringen. Genom att våga digitalisera mer av vården kan resurser i mödravården frigöras för att användas där den verkligen behövs. Digitalisering innebär också en möjlighet att kostnadseffektivt göra vården mer tillgänglig både för dem som bor längre från vården, men också de som inte har svenska som modersmål.

De senaste åren har vi tyvärr kunnat se hur trenden i Sverige har vänt när det gäller mödradödlighet. Det finns självklart inte en orsak till varför mödradödligheten har ökat, men det som antagligen är en av de största anledningarna är tyvärr språk- och kulturförbistringar. Genom att ge fler kvinnor en möjlighet att i sin telefon, på sitt eget språk, följa sin graviditet, förstå vad som händer, ha koll på vilka symptom som ska väcka varningsklockor och vilka som är normala så skulle vi förhoppningsvis kunna vända trenden.

Jag vill därför utmana de ansvariga politikerna – vågar ni digitalisera delar av mödravården? Jag är övertygad om att en visionär ledning kan visa hur vi tar en del av svensk vård in i en ny era. Vilken region blir först ut?”

Bonnie Roupé, entreprenör och grundare av Bonzun