Patientriksdagen vinner i innovationskategorin Live Event.

Patientriksdagen skapades 2019 och drivs via ett samarbete mellan åtta patientorganisationer, läkemedelsbolaget Novartis och kommunikationsbyrån Narva.

Patientriksdagen är tänkt att vara en arena för påverkan för patientföreträdare och patientorganisationer.

”Det känns väldigt roligt att vi tillsammans med rådsgruppen och Narva kunnat utveckla ett starkt koncept”, kommenterar Roshan Tofighi, projektledare för Patientriksdagen och nordisk chef för patientengagemang på Novartis.